Reklamacje

1. Wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego oraz innych właściwych ustaw. 

2. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową.

3. Jeśli zamówiony produkt nie jest zgodny z umową sprzedaży, postępuj według poniższych wskazówek:

  • wypełnij Formularz Reklamacji,
  • wyślij Formularz Reklamacji wraz z reklamowanym produktem/produktami na adres MAGNIFIC BOUTIQUE, al. Zwycięstwa 245/2, 81-525 Gdynia

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta na koszt MAGNIFIC BOUTIQUE. W przypadku uszkodzenia towaru przez Klienta koszty przesyłki pokrywa Klient.

5. Wszelkie przesyłki wysyłane na koszt MAGNIFIC BOUTIQUE nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia.

 

Zwroty

1. Jeśli zamówiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań możesz dokonać zwrotu w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

2. Postępuj według poniższych wskazówek:

  • wypełnij Formularz Zwrotu,
  • wyślij Formularz Zwrotu wraz ze zwracanym produktem/produktami na adres MAGNIFIC BOUTIQUE, al. Zwycięstwa 245/2, 81-525 Gdynia

3. Wszelkie przesyłki wysyłane na koszt MAGNIFIC BOUTIQUE nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia.

4. Towar powinien zostać odesłany w terminie 14 dni w takim stanie, w jakim został zakupiony oraz powinien posiadać komplet metek. Prosimy pamiętać, że Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Asortymentu przez sklep online magnificboutique.pl. Zwrot należności nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w wypełnionym Formularzu Zwrotu. W przypadku zwrotu należności, punkty naliczone w ramach Programu Lojalnościowego za to Zamówienie zostaną odjęte.

7. Prosimy pamiętać, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru.

Wymiany

1. Jeśli zamówiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań możesz dokonać wymiany w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

2. Postępuj według poniższych wskazówek:

  • wypełnij Formularz Wymiany,
  • wyślij Formularz Wymiany wraz z wymienianym produktem/produktami na adres MAGNIFIC BOUTIQUE, al. Zwycięstwa 245/2, 81-525 Gdynia

3. Wymiana następuje do 14 dni roboczych (w zależności od dostępności wybranego produktu).

4. Wszelkie przesyłki wysyłane na koszt MAGNIFIC BOUTIQUE nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia.